Dagligrenhold  

 

 Privatrenhold  

 

 Hovedrengjøring  

 

 Byggrenhold  

 

 Trappevask  

 

 Flyttevask 

 

 Visningsvask 

 

 Vindusvask 

 

 Dødsbo 

 

 Teppe/Møbelrens 

 

 Vasking før og etter

 selskapet

 

 Hvitevarevask 

 

 Flytting  

 

 Bortkjøring  

 

 Henting/Levering av

 hvitevarer/møbler

 

 Gulvbehandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredskapspolicy:

 

Beredskapsdekning er en viktig del av vår service. Det er vår policy at alt personell informerer daglig leder minimum to timer før oppdragsstart hvis uforutsette hendelser forhindrer dem i å møte til avtalt tid. Dette er tilstrekkelig tid for å kunne sette inn et av følgende tiltak som sørger for gjennomføring av oppdraget i henhold til avtalt tid:

 

•  

Annet personale kan gjennomføre oppdraget gjennom betalt overtid.

Daglig leder kan reise til stedet det mangler et stabsmedlem.

Dersom det skulle mangle mer enn to stabsmedlemmer samtidig vil Ditt Renhold forsøke å skaffe en tilleggsansatt via et rengjøringsfirma med godt omdømme.

Ikke på noe tidspunkt vil kunden oppleve at området ikke blir vasket som avtalt.

 

 

 

Klagepolicy:

 

Vårt mål er å tilby kvalitetsservice til våre kunder. Vi tror en av måtene vi kan forbedre vår service er ved å høre på- og respondere positivt til alle klager og å rette opp i eventuelle feil.

 

Derfor er en av våre målsetninger å forsikre at:

 

•  

Vi behandler enhver formell klage som et klart uttrykk for misnøye med vår service – og anser at dette krever en umiddelbar

respons.

Vi håndterer dette raskt og høflig.

Vi svarer på en korrekt måte – for eksempel med en forklaring, en unnskyldning dersom vi har misforstått eller gjort noe feil,

informasjon om tiltak som er iverksatt fra vår side etc.

 

Vår formelle klageprosedyre har til hensikt å forsikre at alle klager håndteres rettferdig og konsekvent og så langt det er mulig; til vår kundes tilfredsstillelse.

 

Vårt ansvar som bedrift er å:

 

•  Anerkjenne den formelle klagen.
Tilordne klagen et unikt referansenr. og loggføre klagen.
Respondere innen 24 timer.
Håndtere klagen på en rimelig måte og behandle dets innhold som sensitiv informasjon.
Iverksette tiltak der nødvendig.
Loggføre all aktivitet.

 

Klagerens ansvar er å:

 

•  Gjøre oss oppmerksom på problemet så fort problemet oppstår, vanligvis innen neste arbeidsdag.
Ta opp saken enten på e-post (klage(at)dittrenhold.no), via brev eller på telefonen.
Gi en forklaring som er så fullstendig og klar som mulig.
Gi oss rimelig tid til å håndtere saken.

 

Så snart kunden er fornøyd analyserer vi situasjonen for å avgjøre hva som forårsaket klagen og hva som skal gjøres for å forsikre at problemet ikke gjentar seg.

 

 

 

 

 

Ditt Renhold • Motzfeldtsgt. 3B, 0187 Oslo • Tlf: +47 96 70 72 60 • E-post: post(at)dittrenhold.no • Org.no: 996105512 MVA • Retningslinjer Generelle vilkår