Kvalitet

Kvalitet

 

Pris er viktig, men vel så viktig er kvaliteten på jobben. Vi er sikre på at vi kan utvikle renholdsplan som fungerer best for deg. Vi tar oss tid til å høre på dine behov, mål og bekymringer du måtte ha. Med vår kunnskap kan vi sette sammen et resultatorientert program som imøteser dine behov. Vi kommuniserer jevnlig med våre ansatte, slik at tiltak for forbedring eller problemløsing blir iverksatt når nødvendig. For å opprettholde en jevnt høy standard på våre tjenester blir rengjøringsinspeksjoner og hyppige stikkprøver foretatt. Vi tror på at forståelse for kundetilfredsstillelse og tilbakemeldinger er nøkkelen for vår fortsatte og kontinuerlige forbedring. Hver kunde blir bedt om å gi tilbakemelding via vårt Kundetilbakemeldingsskjema som sendes dem en gang pr måned eller hver annenmåned, avhengig av hyppigheten på rengjøringen hos den enkelte kunde. Hver eneste detalj av denne blir bearbeidet og analysert – for å finne ut hvordan servicen best kan forbedres. For å forbedre oss etter kundeklager har vi også et formelt system for kundeklager. Se Klagepolicy. Vi følger alltid opp kunder etter klager for å forsikre oss om at de blir fornøyde.

 

Miljømessige forpliktelser  

 

Vi har som mål å skape en ren og behagelig bo - eller arbeidsmiljø gjennom maksimal bruk av Grønne rengjøringsprodukter og prosesser. Les mer om Grønn rengjøring.

 

Helse og sikkerhet 

 

Rutiner for sikkerhet trenger ikke å være spesielt omfattende for små bedrifter, men ansvaret for helsen og sikkerheten til egne ansatte, kundens, eller den generelle befolkningen er den samme for alle bedrifter. Et trygt arbeidsmiljø kan bli etablert og opprettholdt kun gjennom en samlet innsats fra hele ledelsen, ansatte, leverandører og gjennom at hver person hjelper til å nå målene for sikkerhet og helse som firmaet forventer. Vi prøver å alltid være oppdatert med rengjøringsmidler, utstyr og metoder. Ansatte blir opplært i hvordan arbeid skal utføres ved å bruke de verktøy for ergonomi som kan redusere risikoen for skade og forbedre deres arbeidsinnsats. Ansatte blir også opplært i å ikke inntre i miljøer som de anser for å være utrygge, farlige, helseskadelige eller ikke mulige å arbeide trygt i for noen annen grunn. De instrueres i å forlate området og rapportere problemet videre til sin overordnede.

 

Nyttige lenker 

 

 

Giftinformasjonen (helsenorge.no) 

 

Døgnåpen telefon: 22 59 13 00

 

Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare. 

Ditt Renhold • Motzfeldtsgt. 3B, 0187 Oslo • Tlf: +47 96 70 72 60 • E-post: post(at)dittrenhold.no • Org.no: 996105512 MVA • Retningslinjer Generelle vilkår