Retningslinjer

Beredskapspolicy:

 

Beredskapsdekning er en viktig del av vår service. Det er vår policy at alt personell informerer daglig leder minimum to timer før oppdragsstart hvis uforutsette hendelser forhindrer dem i å møte til avtalt tid. Dette er tilstrekkelig tid for å kunne sette inn et av følgende tiltak som sørger for gjennomføring av oppdraget i henhold til avtalt tid:

 

 • Annet personale kan gjennomføre oppdraget gjennom betalt overtid.
 • Daglig leder kan reise til stedet det mangler et stabsmedlem.
 • Dersom det skulle mangle mer enn to stabsmedlemmer samtidig vil Ditt Renhold forsøke å skaffe en tilleggsansatt via et rengjøringsfirma med godt omdømme.
 • Ikke på noe tidspunkt vil kunden oppleve at området ikke blir vasket som avtalt.

Klagepolicy:

Vårt mål er å tilby kvalitetsservice til våre kunder. Vi tror en av måtene vi kan forbedre vår service er ved å høre på- og respondere positivt til alle klager og å rette opp i eventuelle feil.

 

Derfor er en av våre målsetninger å forsikre at:

 

 • Vi behandler enhver formell klage som et klart uttrykk for misnøye med vår service – og anser at dette krever en umiddelbar
 • respons.
 • Vi håndterer dette raskt og høflig.
 • Vi svarer på en korrekt måte – for eksempel med en forklaring, en unnskyldning dersom vi har misforstått eller gjort noe feil,
 • informasjon om tiltak som er iverksatt fra vår side etc.

 

Vår formelle klageprosedyre har til hensikt å forsikre at alle klager håndteres rettferdig og konsekvent og så langt det er mulig; til vår kundes tilfredsstillelse.

 

Vårt ansvar som bedrift er å:

 

 • Anerkjenne den formelle klagen.
 • Tilordne klagen et unikt referansenr. og loggføre klagen.
 • Respondere innen 24 timer.
 • Håndtere klagen på en rimelig måte og behandle dets innhold som sensitiv informasjon.
 • Iverksette tiltak der nødvendig.
 • Loggføre all aktivitet.

 

Klagerens ansvar er å:

 

 • Gjøre oss oppmerksom på problemet så fort problemet oppstår, vanligvis innen neste arbeidsdag.
 • Ta opp saken enten på e-post (klage(at)dittrenhold.no), via brev eller på telefonen.
 • Gi en forklaring som er så fullstendig og klar som mulig.
 • Gi oss rimelig tid til å håndtere saken.

 

Så snart kunden er fornøyd analyserer vi situasjonen for å avgjøre hva som forårsaket klagen og hva som skal gjøres for å forsikre at problemet ikke gjentar seg.

Ditt Renhold • Motzfeldtsgt. 3B, 0187 Oslo • Tlf: +47 96 70 72 60 • E-post: post(at)dittrenhold.no • Org.no: 996105512 MVA • Retningslinjer Generelle vilkår